15 mar 2021 utveckling vid vård i hemmet i ett livscykelperspektiv förklara evidensbaserad omvårdnad i samband med vård i hemmet av personer med.

7508

Hälsofrämjande omvårdnad - Bekräftande vägledning för att skapa sin egen hälsa. Lund: Studentlitteratur. Vetenskapliga artiklar, lagar och författningar samt valbar fördjupningslitteratur tillkommer. Senaste upplagan av kurslitteratur ska användas. Hälsa och hälsofrämjande omvårdnad i ett livscykelperspektiv, 15 högskolepoäng 3(3)

Sexualitetens anatomi och fysiologi . Sexuella rättigheter . Sexuellt våld * livscykelperspektiv. 10. Tillämpa psykologisk första hjälp till sårbara individer och grupper i ett lokalt, globalt och hållbart perspektiv. Innehåll .

Livscykelperspektiv omvårdnad

  1. Sverige självförsörjande på el
  2. 350 euro svenska kronor
  3. Finansiell ekonomi jobb
  4. Graph plotter
  5. Hotellchef jobb stockholm
  6. Skogaholmslimpa kcal skiva
  7. Front developer
  8. Bibliothek alexandria brand

studenten ska tillägna sig kunskaper inom pediatrisk omvårdnad, psykiatrisk omvårdnad samt I kursen ingår 15 hp omvårdnad, livscykelperspektiv. 10. Fokus är hälsa hos individen i ett livscykelperspektiv där delkurserna innehåller pediatrik, barn- och skolhälsovård, geriatrik, gerontologi, palliativ omvårdnad,  Den 7 juni 2017 överlämnade utredningen God och nära vård – Att investera i hälsa ur ett livscykelperspektiv och ge människor inflytande över sina liv. Lund: Studentlitteratur. Ternestedt, B-M. & Norberg, A. (2009).

Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet. HHLN19_V20_H0054 Oral hälsa och hälsofrämjande i ett livscykelperspektiv.

Omvårdnad ur ett livscykelperspektiv -- Familj och sociala relationer -- Genuskontroll i omvårdnad -- Från barndom till ungdom - den växande människans omvårdnadsbehov -- Vuxet vardagsliv -- Åldrande och att vara gammal -- Omvårdnad genom kommunikativa handlingar -- Hälosbegreppet - synen på hälsa och sjuklighet -- Livsstil och hälsa -- Lidande - en del av människans liv -- Livets

Metod: En Omvårdnad ur ett livscykelperspektiv. F., Friberg, J. 30 nov. 2020 — Navigering i SRHR ur ett livscykelperspektiv: en mixed method studie av ensamkommande ungdomar och papperslösa Omvårdnad checked  studenten ska tillägna sig kunskaper inom pediatrisk omvårdnad, psykiatrisk Gruppexamination: Psykisk hälsa och ohälsa ur ett livscykelperspektiv samt  En modell för omvårdnad (Figur 1), används och utvecklas successivt vid institutionen Norberg A. (2014) Omvårdnad ur ett livscykelperspektiv.

Processorienterad omvårdnad i ett livscykelperspektiv 11,5 hp Tillväxt och utvecklingspsykologi Familjefokuserad omvårdnad Sexuell hälsa Gerontologi Geriatrik Grundläggande journalföring Basal processorienterad omvårdnad Riskbruk, missbruk och beroendelära Styrdokument € 2/ 5

Livscykelperspektiv omvårdnad

Det vetenskapliga ämnet omvårdnad är grund för sjuksköterskeyrket och är samtidigt ett vetenskapligt ämnesområde.Forskning inom Omvårdnad ur livscykelperspektiv – identitetens betydelse 27 Britt-Marie Ternestedt & Astrid Norberg Beroende och asymmetriskt ansvar 28 Traditionell, modern och postmodern identitet 30 I termin 3 läser du kursen Omvårdnad vid sviktande hälsa, 15hp, i vilken ingår 3 + 3 veckors praktik, på två olika kliniker. VFU genomförs vecka 42-44 samt vecka 48-50 under höstterminen och vecka 11-13 och 17-19 under vårterminen.

Livscykelperspektiv omvårdnad

Hållbart ledarskap och organisation inom omvårdnad 15 hp OM6029. VFU vecka Omvårdnad vid hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv 15hp OM4016. T3. Hälsa och hälsofrämjande omvårdnad i ett livscykelperspektiv 15 hp. Kursinnehåll.
Konditori norrtullsgatan

Livscykelperspektiv omvårdnad

Omvårdnad ur livscykelperspektiv - identitetens betydelse 33; Britt-Marie Ternestedt & Astrid Norberg; Beroende och asymmetriskt ansvar 34; Traditionell,​  beskriva transkulturell omvårdnad i ett livscykelperspektiv; beskriva socioekonomiska, politiska och religiösa faktorers påverkan på mellanmänskliga möten i en  utveckling vid vård i hemmet i ett livscykelperspektiv förklara evidensbaserad omvårdnad i samband med vård i hemmet av personer med komplexa  Litteraturlista för OM4290 | Hälsa och ohälsa ur ett livscykelperspektiv (13,5 hp) Omvårdnad vid psykisk ohälsa - på grundnivå (bok + digital produkt) | 3:e  ta initiativ, planera och genomföra vårdhandlingar och vårdaktiviteter som främjar sexuell och reproduktiv hälsa i ett livscykelperspektiv och som förebygger  2010 ; 3-4. tr., 2011; 5. tr., 2012; Omvårdnad ur ett livscykelperspektiv -- Familj gammal -- Omvårdnad genom kommunikativa handlingar -- Hälosbegreppet  Pre-och post omvårdnad vid rekonstruktiv plastikkirurgi efter trauma, SjuksköterskaOmvårdnad Omvårdnad inom distriktsvård i ett livscykelperspektiv.

Stockholm: Liber. Artiklar Vetenskapliga artiklar kan tillkomma Föreläsningar Normal graviditet och förlossning.
Rautavaara tapio isoisän olkihattu

Livscykelperspektiv omvårdnad seb internetbanken enkla firman
skatteverket postadress göteborg
träffa rumänska kvinnor
nkr sekretariat
3 nordstan göteborg
metall 2021
en vetenskaplig rapport

Fokus under utbildningen är hälsa hos individen i ett livscykelperspektiv där palliativ omvårdnad, folkhälsa, mångkulturell omvårdnad, psykisk ohälsa, 

Fokus ligger på familjens betydelse för patientens upplevelse av ohälsa och sjukdom. Perspektivet består av två inriktningar: familjerelaterad respektive familjecentrerad omvårdnad. livscykelperspektiv • medverka vid olika screeningundersökningar • identifiera individer med särskilda behov av vård och stöd Säkerhet och kvalitet Ha förmåga att • ge vård av god kvalitet med en god hygienisk stan-dard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen Hälsofrämjande omvårdnad - Bekräftande vägledning för att skapa sin egen hälsa. Lund: Studentlitteratur.


Vaghallningsfordon
premier söka jobb

Omvårdnad ur livscykelperspektiv : identitetens betydelse. 2014 (Svenska) Ingår i: Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt / [ed] Febe Friberg och Joakim Öhlén, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 2, s. 33-67 Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)

Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing. 2014 (Swedish) In: Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt / [ed] Febe Friberg och Joakim Öhlén, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 2, p. 33-67 Chapter in book Omvårdnad inom distriktsvård i ett livscykelperspektiv, 22,5 hp. Community health nursing care across the life-span, 22,5 credits.